De Rottekwis

Hieronder staat een serie foto's met bij elke foto een vraag. Ze hebben altijd te maken met de Rotte. De antwoorden staan altijd op numerieke of alfabetische volgorde, dus daar kan je niks uit afleiden. Om het makkelijk te maken is bij sommige vragen meer dan één antwoord goed.
Over de quiz kan worden gecorrespondeerd, graag zelfs: info@de-rotte.nl.

Invullen is niet verplicht, maar ja, waarom zou je anders deelnemen:
je naam:
je emailadres:

1. Dit is de:
Eem
Rotte
Thames
2. Bij Zevenhuizen staat:
een niet meer werkende molenviergang
een van de twee nog werkende molenviergangen
een van de vele nog werkende molenviergangen
3. Oud Verlaat heet Oud Verlaat doordat:
daar de eerste sluis langs de Rotte was
er bij Zevenhuizen een nieuw verlaat kwam
het vroeger zeer ver van andere woonkernen af lag
4. De Heinekenbrouwerij stond langs de Rotte tot:
1965
1970
1975
5. De witte balk in het wapen van Rotterdam symboliseert:
de dam in de Rotte
de Rotte
een paal op de dam in de Rotte
6. Langs de Rotte liggen:
3 gemeenten
5 gemeenten
7 gemeenten
7. Op het Rotterdamse Noordplein is iedere eerste zaterdag van de maand Oogstmarkt, behalve in:
december en januari
januari en augustus
juli en augustus
8. De lengte van de langste skibaan op de berg bij Bergschenhoek is:
100 meter
150 meter
200 meter
9. Vanaf het hoogste punt van de skiberg zie je bij mooi weer:
de Rotte
Den Haag
Rotterdam
10. De Willem-Alexanderbaan is officieel geopend door:
een grote strik door te knippen
koning Willem-Alexander
prins Willem-Alexander
11. Dit is de:
ex-Hoge Brug
ex-Pekhuisbrug
ex-Rottebanbrug
12. Dit is een:
meerkoet
waterhoen
waterkip
13. Dit is de:
Hollevoeterbrug
Prinses Irenebrug
Zaagmolenbrug
14. Het huis Cranenburg is vernield tijdens de:
Hoekse en Kabeljauwse Twisten
rooftochten van de Vikingen
Tachtigjarige Oorlog
15. Het aantal wedstrijdbanen van de Willem-Alexanderbaan is:
4
6
8
16. De Hillegondakerk en het donjon daar zijn vernield tijdens de:
Hoekse en Kabeljauwse Twisten
rooftochten van de Vikingen
Tachtigjarige Oorlog
17. De lengte van de Rotte is ongeveer:
12 kilometer
15 kilometer
18 kilometer
18. De Rotte is een:
boezem
kwelwaterbeek
regenrivier
19. Als gemaal Oostplein op z'n hardst draait dan:
heeft de beheerder een goede dag
komen de woonboten droog te liggen
moeten de boten bij de Irenebrug oppassen
20. Het Rottewater verdwijnt in:
de Nieuwe Maas
het Boerengat
het Noorderkanaal
21. Maasbeeld is:
een kunstwerk van Auke de Vries
een programma op TV Rijnmond
een tijdschrift
22. Dit is de:
Rottemeren-parlevinker
Rottepolitie
Zonnepont
23. Dit is
de Bierdrinker
de Crooswijksesingel
een meeuw
24. Het Huis te Crooswijk stond waar:
een van de eerste dammen in de Rotte was
later de Jaminfabriek stond
later de Heinekenbrouwerij stond
25. De timmerfabriek van Bruynzeel heette de:
Arend
Ooievaar
Zwaan
26. Dit is de in 1866 gedempte:
Botersloot
Kipsloot
Slikvaart
27. Dit is een onderdeel van:
de Prinsenmolen
het Bleiswijkse Verlaat
het carillon in de Laurenskerk
28. Dit schilderij is van de hand van:
Henk Chabot
Monique Chabot
Wim Chabot
29. Dit is de:
Hollevoeterbrug
Prinses Irenebrug
Zaagmolenbrug
30. Het aantal molens dat ooit in het Rottegebied gestaan heeft is:
< 100
100
>100
31. Minder dan vroeger, maar langs de Rotte zijn nog best wel akkers met:
spruitjes
spruitjes
spruitjes
32. Dit noemt NS een:
sneltrein
sprinter
stoptrein
33. Dit is:
Bergschenhoek
Bleiswijk
Moerkapelle
34. Deze mevrouw op de gevel van het ex-politiebureau in Terbregge heet:
Hille
Hildegonda
Hillegonda
35. Dit is:
de 'bron van de Rotte' in Het Land van Belofte
een sloot in de Wilde Veenen
het noordelijkste punt dat het boek over de Rotte bezoekt
36. Dit kaartje laat zien waar:
de sluizen onder de Hoogstraat waren
dijkdoorbraken geweest zijn
zwakke plekken in de dijk zitten
37. Melkrijder Dick van Vliet reed de melk niet alleen naar Aurore maar ook naar:
Menken
RMI
Van Grieken
38. De Rotterdamse markt laat zien waar hij was, de:
dam in de Rotte
Kolk
Rotte
39. Deze roeiers zijn lid van:
De Maas
Nautilus
Skadi
40. Deze molen heet:
De Ster
De Vier Winden
Terbregse Molen
41. Hier stond ooit een rij van:
7 molens
8 molens
9 molens
42. Die toren staat waar daarvoor de:
Jaminfabriek was
Koninginnekerk stond
veemarkt was
43. Aalscholvers:
eten het water leeg
kakken de bomen kapot
kunnen geen kwaad
44. Dit is de:
Hollevoeterbrug
Prinses Irenebrug
Zaagmolenbrug
45. Dit is:
de Bergse Sluis
het Bergse en Broekse Verlaat
het Zevenhuizense Verlaat
46. Deze molens vormden samen een molengangetje bij:
de droogmaking van de Eendragtspolder
het begin van de Rotte
Zevenhuizen
47. De officiële naam van deze brug is:
Hoge Brug
Kippenbrug
Philips Willembrug
48. Het natuurgebiedje bij Zevenhuizen heet:
Bonkengat
Koornmolengat
Kostverlorenmolengat
49. Dit gemaal houdt:
Bleiswijk droog
Ommoord droog
Hillegersberg droog
50. Dit is de oorspronkelijke monding van de Rotte, namelijk:
de Nieuwe Haven
de Oude Haven
het Steiger

Dat was het! Verzend je antwoorden door op de knop hieronder te klikken!